เอกชนกรี๊ด ค้านขึ้นค่าแรง700บาทเป็นไปไม่ได้

เอกชนกรี๊ดค้านขึ้นค่าแรง 700 บาท เป็นไปไม่ได้ กระทบกลุ่มบริการอย่างหนักแน่ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)  เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ยังไม่ทราบข้อเสนอให้มีการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันเป็น 700 บาทต่อวัน ซึ่งภาคเอกชนคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในสภาพเศรษฐกิจขณะนี้

เพราะหากคิดรวมรายเดือนก็เท่ากับเกือบ20,000 บาทต่อเดือนสูงกว่าค่าจ้างแรงงานผู้ที่จบระดับปริญญาตรีที่มีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขณะนี้ 15,000 บาทต่อเดือน หากมีการปรับขึ้นค่าแรงลูกจ้างที่จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ก็ขอถามว่าจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราเงินเดือนผู้ที่จบปริญญาตรีอีกหรือไม่ นายเจน กล่าวว่า หากจะมีการปรับขึ้นค่าแรง700 บาทต่อวัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มนายจ้างอาชีพบริการอาทิโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรืองานบริการอื่นๆ เพราะใช้คนงานจำนวนมาก ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง ก็ได้ปรับตัวหันไปใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเมื่อช่วงปรับขึ้นค่าแรง300 บาทต่อวัน หากจะมีการปรับขึ้นอีกรอบก็จะไม่ได้รับผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตมากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ “ไม่ว่าค่าแรงจะถูกปรับขึ้นอีกหรือไม่ ต้องรอให้คณะกรรมการไตรภาคีที่ประกอบด้วยภาครัฐ นายจ้างภาคเอกชนและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานร่วมกันพิจารณา ส่วนจะปรับขึ้นหรือไม่หรือปรับขึ้นเท่าใดผมไม่สามารถตอบได้ แต่ขอให้ความเห็นว่าหากจะต้องมีการปรับขึ้นอีกรอบก็ขอให้เกลี่ยค่าแรงเป็นรายพื้นที่หรือรายจังหวัด ไม่ใช่ให้ปรับขึ้นอัตราเดียวกันทั้งประเทศเพราะสภาพเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดมีการเติบโตที่แตกต่างกัน”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews