อนุสรณ์ผู้เสียสละ

เมื่อความเสียสละเพื่อแผ่นดินเกิด คือ วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การยกย่อง อนุสรณ์สถานแห่งนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมเหล่านั้นของพลเรือ ทหาร ตำรวจ ผู้ยอมสละชีพตนในการสู้รบเพื่อรักษาอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาและเชียงราย อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพถ่ายรูปจำลอง และอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งเคยใช้ต่อสู้ในการรบครั้งสำคัญครั้งนั้นไว้ด้วย

เดินทาง จากศาลากลางจังหวัดพะเยา ใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปอำเภอเชียงคำ โดยเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 1 ไปเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1202 ตามด้วยทางหลวงหมายเลข 1298 และทางหลวงหมายเลข 1021 ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 70 ถึงจุดหมายปลายทางรวมระยะทางประมาณ 71 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand