“สมคิด” เผย มีแนวโน้มให้ตำรวจอยู่ที่เดิมและเลิก ก.ต.ช.

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเห็นพ้องข้อเสนออนุกรรมการ ให้ตำรวจอยู่ที่เดิม ไม่ย้ายไปอยู่กระทรวงมหาดไทย แต่กระจายอำนาจให้โยกย้ายกันในเฉพาะกองบัญชาการภาค และมีแนวโน้มเลิก ก.ต.ช. เหลือแต่ ก.ตร.

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย ภายหลังการประชุม วันนี้ (13 ก.ย.) มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม ว่า มีความคืบหน้าในการรับฟังความเห็นจากภาคใต้ ภาคเหนือ และจะไปรับฟังความเห็นในภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20-21 ก.ย.นี้ ในหัวข้อเดียวกันคือ ตำรวจที่พึงปรารถนา และคาดว่าจะสามารถประมวลและสรุปข้อเสนอต่าง ๆ ได้ภายในเดือนนี้

อย่างไรก็ตาม นายสมคิด กล่าวว่า วันนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการ ของข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีนายมานุชญ์ วัฒนโกเมร เป็นประธาน ที่เสนอให้ตำรวจยังควรสังกัดอยู่ที่เดิม ไม่ย้ายไปอยู่กับกระทรวงมหาดไทย แต่กระจายอำนาจลงไปในกองบัญชาการภาคใน 3 ส่วน คือการแต่งตั้งโยกย้าย ควรจะอยู่ในกองบัญชาการภาคนั้นๆ กระจายงบประมาณ และกระจายการบริหารงานในกองบัญชาการ

นายสมคิด กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้คณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษา และนำเสนอในรายละเอียดว่า การโยกย้ายดังกล่าว ควรกำหนดตั้งแต่ระดับใด ที่ให้ย้ายเฉพาะในภาคได้ เพื่อป้องกันการย้ายคนจากกองบัญชาการภาคอื่นมากินตำแหน่งข้ามภาค

ต่อข้อถามว่า คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ยังจำเป็นต้องมีต่อไปหรือไม่ นายสมคิด กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีเฉพาะคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่จะพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย และเห็นว่า เมื่อ ก.ต.ช.ไม่มีอำนาจตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว ก็ไม่ควรจะมีต่อไป แต่ยังต้องมีการพูดคุยถึงองค์ประกอบของ ก.ตร. ว่าควรจะมีใครบ้าง แต่เห็นว่า ไม่ควรให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ข้อสรุป จะต้องพิจารณารายละเอียดกันต่อไป

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการฯ ได้พยายามรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน โดยนอกจากสัมภาษณ์เชิงลึกอดีตอธิบดีกรมตำรวจ อดีตข้าราชการตำรวจ ที่เคยทำงานด้านการปฏิรูปตำรวจแล้ว ยังจะสัมภาษณ์กลุ่มสภาทนายความ สื่อมวลชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการ กปปส. เพื่อนำมาประกอบเป็นข้อมูลด้วย .- สำนักข่าวไทย