รมว.ท่องเที่ยวฯ ปล่อยแถวตำรวจดูแลปีใหม่

รมว.ท่องเที่ยวฯ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2561 จัดโดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ถนนเจริญกรุง โดยเป็นการปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 ตำรวจน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เทศกิจกรุงเทพมหานคร รวมกว่า 400 นาย นอกจากนี้ปล่อยขบวนเรือตรวจการณ์ 12 ลำ เพื่อดูแลความปลอดภัยทางน้ำและท่าเรือตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา

นายวีระศักดิ์ ระบุว่า ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการกำลังในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการดูแลความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ เพื่อลดเหตุอาชญากรรมและอุบัติเหตุ รวมถึงการอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ในปี 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในเมืองรองแทนเมืองหลักหรือตามแหล่งชุมชนให้มากขึ้น ตามนโยบาย “ ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” เพื่อเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม โดยนำรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง

ขอบคุณ สำนักข่าวไทย